Lidmaatschap

Geplaatst op door

Het lidmaatschap loopt telkens per kalenderjaar *) en wordt stilzwijgend verlengd tenzij tijdig (vóór 1 December) èn schriftelijk is opgezegd (in deze moderne tijd accepteren we ook een opzegging via email, mits deze verstuurd wordt via het bij de secretaris bekende email adres).

De jaarlijkse contributie bedraagt:

 • Seniorleden vlieger € 45.-
 • Seniorleden rijder € 45.-
 • Seniorleden rijder/vlieger € 55.-
 • Jeugdleden (<18 jaar) € 22.50
 • Donateurs / Begunstigers € 22.50
 • Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 11.50

Over te maken op rek.nr. NL38 RABO 0386 6211 95 t.n.v. HMV te Den Ham.

*) Uiteraard kan men op elk moment lid worden, naast het vaste inschrijfgeld wordt de contributie voor de rest v/h jaar naar ratio berekend. Neem voor het exacte bedrag contact op met de penningmeester.


Wat krijg je allemaal voor dat geld:

 • Gezamelijk rijden/vliegen is vééél leuker 🙂
 • Gratis instructie van onze deskundige instructeurs
 • Toegang tot het veld en de gezellige keet (sleutel op verzoek)
 • Stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering
 • Deelname aan de Fun Fly en andere evenementen (bijv. club BBQ)
 • Gezamelijk naar modelbouwshows of beurzen
 • etc. etc.

Wij verwachten van de leden ook zo nu en dan een tegenprestatie om de club draaiende te houden in de vorm van een “klus dag”.

Klik Inschrijfformulier Nieuw Lid


 • Voor aspirant-leden geldt een proeftijd van 3 maanden.
 • De vereniging heeft het recht om toetreding van een lid te weigeren.
 • Het bestuur kan een lidmaatschap ook beëindigen indien er sprake is van wanbetaling.