Inschrijfformulier Nieuw Lid

Geplaatst op door
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Tel:
Mobiel:
Geboortedatum: *) i.v.m. jeugdlidmaatschap
Email:
Ingangsdatum:
Soort Lid
WA verzekerd:JaNee *) WA verplicht voor vliegers
Sleutel Keet:JaNee
Opmerkingen:

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 11,50

Hierbij verklaar ik verzekerd te zijn middels een W.A.-verzekering en tevens kennis te hebben genomen van het huishoudelijk- en veldreglement. Ondergetekende stemt hiermee tevens in met de inhoud van voornoemde reglementen.