Inschrijfformulier Nieuw Lid

Geplaatst op door

  Naam:
  Adres:
  Postcode:
  Plaats:
  Tel:
  Mobiel:
  Geboortedatum: *) i.v.m. jeugdlidmaatschap
  Email:
  Ingangsdatum:
  Soort Lid
  WA verzekerd: JaNee *) WA verplicht voor vliegers
  Sleutel Keet: JaNee
  Opmerkingen:

  Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 11,50

  Hierbij verklaar ik verzekerd te zijn middels een W.A.-verzekering en tevens kennis te hebben genomen van het huishoudelijk- en veldreglement. Ondergetekende stemt hiermee tevens in met de inhoud van voornoemde reglementen.