Inschrijfformulier Nieuw Lid

Geplaatst op door

  Naam:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Tel:

  Mobiel:

  Geboortedatum:

  *) i.v.m. jeugdlidmaatschap

  Email:

  Ingangsdatum:

  Soort Lid

  WA verzekerd:

  JaNee *) WA verplicht voor vliegers

  Sleutel Keet:

  JaNee

  Opmerkingen:

  Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 11,50

  Hierbij verklaar ik verzekerd te zijn middels een W.A.-verzekering en tevens kennis te hebben genomen van het huishoudelijk- en veldreglement. Ondergetekende stemt hiermee tevens in met de inhoud van voornoemde reglementen.