Indoor Reglement

Geplaatst op door

Reglement Indoor Vliegen Hammer Model Vliegclub

 • Deelnemers aan de indoor sessies zijn op de hoogte van dit reglement.
 • HMV indoor vliegen is alleen voor leden en niet leden die een geldig WA verzekeringsbewijs kunnen overleggen met een clausule over modelvliegen.
 • de kosten van de zaalhuur worden eerlijk verdeeld over alle ingeschreven piloten, hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden en niet leden.
 • Het is verplicht om schoenen te dragen die de vloer van de sporthal niet kunnen beschadigen of op kousen (sportschoenen met witte zool – dus geen zwarte!). Buiten schoenen zijn niet toegestaan!!
 • Zenders alleen aan als je zeker weet dat je de enige bent op dat kanaal of gebruik wordt gemaakt van 2.4 GHz. Bij dubbele bezetting op een kanaal regelen de piloten dit onderling (er is dus geen frequentiebord). Bij de briefing wordt deze dubbele frequenties bekend gemaakt. Heb je de briefing gemist maak dan even een rondje langs de aanwezige vliegers om te zien of jouw kanaal vrij is. Voor 2.4 GHz telt dit uiteraard niet.
 • Piloten worden verzocht langs de lange zijde van de sporthal plaats te nemen, dit om veiligheidsredenen.
 • Bij meer dan 4 toestellen in de lucht alleen linksom vliegen (tegen de klok in).
 • Bij het betreden van de zaal om een vliegtuig op te halen dient dit luidkeels te worden aangekondigd aan de andere piloten.
 • Het is verboden laag boven personen te vliegen.
 • Het is verboden achter de vlieglijn te vliegen.
 • Piloten die onverantwoord vliegen en een gevaar vormen voor de andere piloten en het publiek zullen verzocht worden de zaal te verlaten. Personen die zich niet aan de vooropgestelde regels houden zullen onmiddellijk verzocht worden de sessie te verlaten waarvoor uw begrip.
 • Er mogen zich geen scherpe kanten aan de toestellen bevinden.
 • Alle modellen zijn elektrisch aangedreven of zijn zweefmodellen.
 • Tijdens de vlucht mag het toestel geen onderdelen hebben die kunnen loskomen.
 • Vliegtuigen maximaal 500 gram.
 • Heli’s circa 500 gram & klasse 400/450 limiet
 • Laden van accu’s alleen op eventueel aangewezen plaatsen.
 • Accu’s tijdens het laden altijd in brandvertragende veiligheidszak of container.
 • Niet lijmen in de hal op de vloer! Gebruik hiervoor de kleedkamer of neem een lijm en lekbestendig matje mee.
 • Geen scherpe voorwerpen in de hal / op de vloer.
 • Roken, eten en drinken in de hal is niet toegestaan.
 • Kinderen onder de 14 jaar mogen de zaal NIET BETREDEN zonder begeleiding van een meerderjarig persoon. Het betreden van de zaal is op eigen risico, ook voor bezoekers.
 • Deze lijst kan voor de indoor sessie nog aangepast worden waarvan u ter plaatse op de hoogte zal worden gebracht tijdens de briefing.
 • De organisatie of het sportcomplex is niet verantwoordelijk voor ongevallen.
 • Schade aan derden zal vergoed worden door de persoon in kwestie.
 • Voor aanvang moet de vloer op bestaande beschadigingen worden gecontroleerd en eventueel worden gemeld.
 • Eventuele veroorzaakte beschadigingen moeten gelijk worden gemeld!
 • Na afloop dient de vloer wederom gecontroleerd worden op schade.
 • Het niet nakomen van het reglement moet bij het bestuur worden gemeld en kan schorsing tot gevolg hebben.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of ontvreemdingen van persoonlijke eigendommen tijdens haar bijeenkomsten of activiteiten.
 • Deelname en eventueel gemaakte schade is geheel op eigen verantwoordelijkheid.
 • Iedereen wordt verzocht de zaal tijdig te ontruimen en de ruimte die hij heeft benut netjes achter te laten.
 • Tot slot, vergeet niet te genieten 🙂

Houdt er rekening mee dat u nooit alleen vliegt, probeer dan ook rekening te houden met anderen.

Het bestuur van Hammer Model Vliegclub