Privacybeleid

Geplaatst op door

Hammer Model Vliegclub Hammer Model Vliegclub, gevestigd aan de Twistweg, Den Ham (O), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://hammermodelvliegclub.nl

Twistweg, Den Ham, Tel. 06-33748987

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Hammer Model Vliegclub. Hij/zij is te bereiken via secretaris@hammermodelvliegclub.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hammer Model Vliegclub verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hammer Model Vliegclub verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens van jeugdleden. Jeugdleden krijgen korting op hun contributie. Jeugdleden moeten altijd toestemming hebben van hun ouders.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hammer Model Vliegclub verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • beheer van de ledenlijst door de secretaris
 • contributie beheer door de penningmeester
 • gebruik van email adres voor toesturen van lage frequentie mailings zoals oproepen voor de Algemene Leden Vergadering, speciale club activiteiten zoals een indoor of de jaarlijkse snertmiddag.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je naam, adres gegevens gedurende je lidmaatschap. Bij beëindiging lidmaatschap worden deze gegevens gewist.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • we beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • onze software wordt voortdurend up to date gehouden;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord;
 • gevoelige informatie is alleen toegankelijk voor bestuursleden;
 • een speciaal “members only” deel op de site, dat alleen toegankelijk is voor leden;

Delen van persoonsgegevens met derden

Hammer Model Vliegclub verstrekt, met uitzondering van sommige cookies (zie hieronder), geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hammer Model Vliegclub gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hammer Model Vliegclub gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, deze dienen uitsluitend om de werking en het gebruik van onze site te analyseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hammer Model Vliegclub en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@hammermodelvliegclub.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hammer Model Vliegclub wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hammer Model Vliegclub neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via het contact formulier of via email: secretaris@hammermodelvliegclub.nl

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum (ivm jeugdlidmaatschap)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar (ivm jeugdlidmaatschap)
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@hammermodelvliegclub.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hammer Model Vliegclub bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > Bewaartermijn: duur lidmaatschap > Reden: beheer ledenlijst / contributie
 • Adres > Bewaartermijn: duur lidmaatschap > Reden: schriftelijk contact (uiterst zeldzaam)
 • E-Mail adres > Bewaartermijn: duur lidmaatschap > Reden: contact opnemen / nieuwsbrief / oproepen (lage frequentie)
 • Geboortedatum > Bewaartermijn: duur lidmaatschap > Reden: jeugdlidmaatschap

Op deze website worden ook cookies geplaatst door onze software en door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Googly Analytics
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 24 uur

Cookie: Googly Analytics
Naam: _gat
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 10 minutes

Cookie: Web Site Sessie ID
Naam: PHPSESSID
Functie: Technische cookie om website bezoekers uit elkaar te houden
Bewaartermijn: tot einde sessie

Cookie: YouTube Bandbreedte
Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Functie: Een cookie die YouTube gebruikt om je internetsnelheid te meten zodat je de oude of de nieuwe speler te zien krijgt.
Bewaartermijn: 8 maanden

Cookie: YouTube instellingen
Naam: PREF
Functie: Een cookie die YouTube gebruikt om je instellingen (taal, e.d) in op te slaan
Bewaartermijn: 10 jaar

Cookie: YouTube instellingen
Naam: PREF
Functie: Een cookie die YouTube gebruikt om je instellingen (taal, e.d) in op te slaan
Bewaartermijn: 10 jaar

Cookie: YouTube Embedded Video
Naam: YSC
Functie: Een cookie die YouTube gebruikt voor pagina’s met embedded video
Bewaartermijn: tot einde sessie

Cookie: YouTube Embedded Video
Naam: GPS
Functie: Een cookie die YouTube gebruikt op mobiele apparaten gebaseerd op locatie
Bewaartermijn: tot einde sessie

YouTube privacy verklaring: https://support.google.com/youtube/answer/2801895